LITOGRAFICKÝ VÝLET ALBÍNA BRUNOVSKÉHO

 

Zmes svitania je najprv na predmestí
a to hneď sprehľadnieva ako v ostrej mysli.
Hľa, ulice sa ozaj držia ulíc,
domy sú sťaby náhle spoza rohov vyšli.
Tým, čo sa poschádzali v sláve adolescencie,
tu letná zima pchá sa za blúzky i za košele,
každému tuná srdce všetky kroky mýli,
každému sa tu sama cesta pod množinou krokov stelie.
V nesmelých ústach veľmi smelú lásku
jak na lyžičkách nesú do prírody,
ktorá ich obsýpa hneď stromom ako košom
a stále niečo opakuje potok hláskom vodným.
Zmes súmraku i prázdno mení na les
a v ňom sa hýbe vodný masív vetra.
Ó, chlad, ty rosa kostí, hlava ako vyhňa,
snom šelestiaci výbuch viečka, už ich netráp!

Ján Šimonovič: Výlet

 

Zuzany z Lábskeho jazera (ExLibris Josef Dobiašovský)
Rozhrešenie (ExLibris Václav Křupka)
Stále si nerozumieme. Možno je to dobre. (ExLibris Jarosalv Lohynský)
Nová Nova (ExLibris Ivan Panenka)

Zuzany z Lábskeho jazera
(ExLibris Josef Dobiašovský)
1975, 101/150, 112x141,
litografia

Rozhrešenie (ExLibris Václav Křupka)
1974, 101/200, 105x135,
litografia

Stále si nerozumieme Možno je to dobre (ExLibris Jaroslav Lohynský)
1975, 101/150, 116x145,
litografia

Nová Nova
(ExLibris Ivan Panenka)
1991, 101/200, 05x135,
litografia

 

Letný podvečer (ExLibris PhDr. Ivo Prokop)
Spomienka (ExLibris František Pultr)
Ešte jedna Zuzana (ExLibris Stanislav Staňka)
Dcéry pána Pointiera pózujú u fotografa (ExLibris Karel Tutsch)

Letný podvečer
(ExLibris PhDr. Ivo Prokop)
1975, 101/150, 113x142,
litografia

Spomienka (ExLibris František Pultr)
1974, 101/200, 105x135,
litografia

Ešte jedna Zuzana
(ExLibris Stanislav Staňka)
1975, 101/150, 115x143,
litografia

Dcéry pána Pointiera pózujú u fotografa (ExLibris Karel Tutsch)
1974, 101/200, 105x135,
litografia

 

Jiří Anderle | Blažej Baláž | Adolf Born | Jiří Brázda | Albín Brunovský | Jaroslav Dajč| Dušan Gállik
Vladimír Gažovič | Marcel Haščič | Eva Hašková
Dalibor Hrk | Josef Istler | Katarína Jendrejáková | Peter Kľúčik | Marian Komáček | Karol Ondreička
Igor Piačka | Dušan Polakovič | Marina Richter
Igor Rumanský | Vladimír Suchánek | Katarína Vavrová | Juraj Vitek | Bohunka Waageová

exlibris@exlibris.sk