VLADIMÍR GAŽOVIČ

 

<
Ex Libris Eva . Nina
Malá Fonteinebleau
Tanec sfingy

Eva . Nina (Ex L G G)
1998, 17/54, 140x172

Malá Fonteinebleau (Ex Libris W. & M. Meulemans)
1998, 16/30, 141x172

Tanec sfingy
1979 (1981), 25/46, 185x195, litografia

 

Kolotoč Milénia

Kolotoč Milénia
2000, XXIV/XXIX, 160x160

 

Veľký kolotoč života
Zátišie pre priateľov II.
Zátišie pre priateľov I.

Veľký kolotoč života
1984, 918x658, litografia

Zátišie pre priateľov II.
2000, 42/45, 180x249, kriedová litografia

Zátišie pre priateľov I.
2000, 42/45, 180x251, kriedová litografia

 

 

Vladimír Gažovič (*1939)
venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Žije a tvorí v Bratislave.

Najnovší prírastok (november 2001): Eva Nina, Kolotoč Milénia a Malá Fonteinebleau

 

Jiří Anderle | Blažej Baláž | Adolf Born | Jiří Brázda | Albín Brunovský | Jaroslav Dajč| Dušan Gállik
Vladimír Gažovič | Marcel Haščič | Eva Hašková
Dalibor Hrk | Josef Istler | Katarína Jendrejáková | Peter Kľúčik | Marian Komáček | Karol Ondreička
Igor Piačka | Dušan Polakovič | Marina Richter
Igor Rumanský | Vladimír Suchánek | Katarína Vavrová | Juraj Vitek | Bohunka Waageová

exlibris@exlibris.sk