Vladimír Suchánek
Adolf Born
Vladimír Gažovič
Katarína Vavrová

Vladimír Suchánek

Adolf Born

Vladimír Gažovič

Katarína Vavrová


Milí priatelia,
či ste sem zavítali náhodou, či omylom, ak máte radi grafiku alebo potrebujete niečo pre pohladenie duše, neodchádzajte, ste vítaní. Na stránke EX LIBRIS vystavujem grafické listy slovenských a českých umelcov zo svojej zbierky.


NOVÉ !Karol Ondreička a Katarína VavrováNOVÉ !


Jiří Anderle | Blažej Baláž | Adolf Born | Jiří Brázda | Albín Brunovský | Jaroslav Dajč| Dušan Gállik
Vladimír Gažovič | Marcel Haščič | Eva Hašková
Dalibor Hrk | Josef Istler | Katarína Jendrejáková | Peter Kľúčik | Marian Komáček | Karol Ondreička
Igor Piačka | Dušan Polakovič | Marina Richter
Igor Rumanský | Vladimír Suchánek | Katarína Vavrová | Juraj Vitek | Bohunka Waageová

exlibris@exlibris.sk